PACFM

PROGRAM – EUROPEAN FACILITY MANAGEMENT CONGRESS

PROGRAM

09:00 – 10:00
Rejestracja gości

10:00 – 10:10

Powitanie gości

Moderator:
Rafał Urbaś


10:10 – 10:50

„Normy i standardy – międzynarodowa certyfikacja specjalistycznych usług sprzątających.”

 • Czym jest IICRC? 
 • Dlaczego IICRC?
 • Standaryzacja i normy IICRC na świecie.
 • Międzynarodowa certyfikacja i jej rodzaje.
 • Korzyści z zastosowania norm i standardów w obszarze FM i usług sprzątających.
 • Zasady certyfikacji podmiotów profesjonalnie zajmujących się FM i technicznymi usługami sprzątającymi.

Adam Jankowski
Restoration Academy UK Limited
Instruktor upoważniony przez Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification

Bogdan Kostrzewa
ATHENA Property Management

 


10:50 – 11:30

„Standardy pomiarów powierzchni budynków komercyjnych do celów najmu i do celów podatkowych.”

 • Dlaczego rynek najmu traci ponad 300 mln zł corocznie?
 • Szybki przegląd norm pomiaru powierzchni stosowanych w Polsce.
 • Która norma daje największą powierzchnię najmu?
 • Jakie normy pomiaru powierzchni należy stosować w kamienicach, budynkach biurowych, mieszkaniowych, galeriach handlowych i magazynach?
 • Jak modyfikacje norm mogą zwiększyć powierzchnie najmu do kilkunastu %?
 • Standardy Polish Geodetic Group w pomiarach powierzchni budynków.
 • Dlaczego wybór metody łączonej pomiarów (z projektu i z natury) jest stratą pieniędzy?
 • Jakie są skutki wyboru normy pomiaru powierzchni?
 • Model zarządzania nieruchomością w zakresie powierzchni najmu.
 • Certyfikacja osób mierzących powierzchnie w budynkach komercyjnych i mieszkaniowych.

Adrian Hołub
GEODETIC.CO – Polish Geodetic Group


11:30 – 11:50

Przerwa kawowa


11:50 – 12:30

„Certyfikacja sektora Facility Management & Cleaning Services”

 • Czym jest organizacja PACFM? 
 • Dlaczego PACFM?
 • Standaryzacja PACFM.
 • Certyfikacja sektora FM i cleaning services.
 • Audyt usług w obiekcie – jakie są korzyści i zyski w sektorze FM i usług sprzątających.
 • Edukacja menadżerska (certyfikowane szkolenia i studia podyplomowe) w Polsce i na Ukrainie.

Roman Kurbiel – Salamonowicz
Merida & PACFM

Robert Komisarski
First Property Group


12:30 – 13:10

„Innowacyjna technologia parametrycznego modelowania informacji o budynku – normy, standardy i certyfikacja BIM”

 • Czym jest BIM? – omówienie podstawowych pojęć i zagadnień.
 • Dlaczego BIM? – Zyski na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego.
 • Standaryzacja procesu BIM oraz BIM na świecie.
 • BIM na etapie zarządzania i eksploatacji inwestycją.

Paweł Łaguna
Europejskie Centrum Certyfikacji BIM


13:10 – 13:30

Przerwa kawowa


13:30 – 14:10

„Certyfikacja systemów zarządzania w obszarze Facility Management”

 •   przegląd modeli zarządzania obszarem FM
 •   korzyści z zastosowania norm i certyfikacji w obszarze FM
 •   norma PN-EN 15221 i możliwość jej wykorzystania w praktyce FM
 •   norma ISO 41001 jako nowe narzędzie zarządzania
 •   zasady certyfikacji podmiotów profesjonalnie zajmujących się FM

dr Bartłomiej Dessoulavy-Sliwinski
reprezentant członka w ISO TC267 Facility Management

Iwona Łosiewicz
Kierownik Sektora Usług w Polskim Komitecie Normalizacyjnym


14:10 – 14:50

„Standardy jakości w sektorze FM – teoria, praktyka i oczekiwania Klientów.”

 • FM w Polsce i na świecie,
 •  jak zmieniały się oczekiwania Klientów w ciągu ostatnich 15 lat?
 • standardy jakości ważne dla klientów usług FM (przemysł, obiekty komercyjne, …),
 • jak skutecznie dostosowywać standardy i procedury dla potrzeb danego obiektu,
 • efekty jakie można osiągnąć wdrażając właściwy zestaw standardów/procedur. 

Krzysztof Skowroński
FMF Facility Management Fusion


14:50 – 15:30

Lunch


15:30 – 16:10

„Środowiskowe certyfikacje wielokryterialne dla budownictwa typu LEED, BREEAM, DGNB, HQE, WELL.”

 • standardy w Polsce i na świecie,
 • raport 2018 odnośnie certyfikowanych obiektów w Polsce,
 • transformacja rynku budowlanego w kierunku zrównoważonego rozwoju,
 • podstawowe zagadnienia, które obejmuje certyfikacja,
 • typy obiektów, które mogą podlegać certyfikacji,
 • czy zielony budynek jest droższy i o ile, jeśli tak to dlaczego firmy zagraniczne decydują się na najwyższe oceny w ww. systemach,

Rafał Schurma
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC


16:10 – 16:50

Panel dyskusyjny – “Normalizacje i certyfikacje sektora facility management  i usług infrastrukturalnych.”

Anna Kostkowska
WIPRO IT Servies

Henryk Grabowski
Cushman & Wakefield

Maciej Wiśniewski
LOREDO RES Sp. z o.o.

Inez Wydziałkowska-Pel
Audytor PACFM

Jacek Chrząszcz
Dyr. Zarządzający Tempcold Sp. z o.o.

 

16:50 – 17:00

Zakończenie EFMC


EnglishPolishRussianUkrainian