PACFM

KOSZT UCZESTNICTWA

WYSTAWCY:

 

Rejestracja firmy od 16 marca do 25 maja 2018 r.: 4000 zł brutto/firma

 

W cenie wystawca otrzyma:

 • 2 zaproszenia na EFMC (kongres, przerwy kawowe, lunch, materiały konferencyjne) + hotelowe miejsce parkingowe na parkingu strzeżonym,
 • logo firmy udostępniane we wszystkich materiałach reklamowych organizatora PACFM jako partner biznesowy (strony www, portale, foldery reklamowe, filmy, zdjęcia),
 • podczas przerw wyświetlanie z głównego projektora na ekranie interaktywnego logo, grafik, info/prezentacji na zmianę z innymi partnerami biznesowymi,
 • miejsce na stoisko (miejsce na holu przed salą konferencyjną lub wewnątrz – miejsce na ściankę reklamową, rollup, stoik na materiały promocyjne),
 • miejsce na rollup w sali konferencyjnej (ściany boczne),
 • insert ulotek, broszur, gadżetów do toreb konferencyjnych dla każdego uczestnika kongresu,
 • rabat 10% na inne usługi oferowane przez PACFM (szkolenia, studia podyplomowe, audyt usług),
 • udział w panelu dyskusyjnym po stronie prowadzących  (liczy się kolejność zgłoszeń – pierwsze 5 firm),
 • imienny certyfikat uczestnictwa w kongresie EFMC wydany przez PACFM,
 • członkostwo firmy w organizacji PACFM do końca 2018 roku.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wniesienie opłaty uczestnika w wysokości: 400 zł brutto/osobę.
 2. Opłata obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu (wszystkie prelekcje, przerwy kawowe, lunch, materiały konferencyjne, certyfikat potwierdzający udział w EFMC).
  • 1-3 osoby: rejestracja do 25 maja 2018 r.: 400 zł brutto/1 os.
  • powyżej 3 osób – możliwa jest negocjacja ceny uczestnictwa.
 3. Kontakt: +48 0 42 203 12 23 lub info@pacfm.org
 4.  Rezygnacja
  • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie do 30 marca 2018 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację po tym terminie, a przed 30 kwietnia 2018 r., zostanie obciążony kosztami administracyjnymi w wysokości 400 zł brutto/osobę. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 30 maja 2018 r., a nie wezmą udziału w kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.
  • Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w kongresie.
 5. Zamiast zgłoszonej osoby w kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora kongresu).
 6. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kongresu kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od planowanej daty kongresu.
  Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze proforma.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie kongresu.
 8. Zamawiający oświadcza, że wystawia faktury VAT.
 9. WIZERUNEK: Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez podmiot zewnętrzny działający na zlecenie Organizatora. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalenie i wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie Konferencji przez Organizatora lub podmioty działające na zlecenie i za zgodą Organizatora. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności utrwalenie wizerunku Uczestnika na dowolnym nośniku, w dowolnej formie, w tym w postaci zdjęć i materiałów wideo oraz wykorzystanie utrwalonego wizerunku w celach komercyjnych, handlowych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych (w tym w mediach społecznościowych, artykułach prasowych i materiałach reklamowych Konferencji) związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością Organizatora w Polsce i poza granicami Polski podejmowanych przez Organizatora lub osoby trzecie działające w porozumieniu z Organizatorem. Powyższa zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, głosu i wypowiedzi udzielonych dobrowolnie przez Uczestnika w trakcie Konferencji (np. w formie wywiadu przez kamerą). Jednocześnie Organizator zastrzega, że filmowanie, fotografowanie i nagrywanie Konferencji bez zgody Organizatora jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy utrwalenie i wykorzystanie wizerunku (a także imienia, nazwiska, wypowiedzi, głosu) nastąpiło bez jego zgody.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione lub skradzione podczas Konferencji. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w miejscu organizacji Konferencji.
EnglishPolishRussianUkrainian